تماس با ما چاپ صفحه نقشه سایت

زنجیرهای نقاله هوایی

زنجيرهای نقاله هوایی
(Trolley Chains)

زنجيرهای نقاله ساده (Standard Conveyor Chains):

زنجيرهای نقاله هوایی ساده
 
Figure 2 Figure 1 Chain No.
W E D C B A W L D C B A P
40 135 22 25 33 139 28.6 46 12.7 20.8 14.6 13 77 DX 348
54 133 21 33 33 181 35.4 56 15.9 27.5 17.9 16 102.4 DX 458
 
DX 678 DX 458 DX 348 D.B.C SOUTH KOREA
40,000 Kgf 24,000 Kgf 12,000 Kgf Average Minimum
Ultimate Strength
Chain
3,300 Kgf 2,000 Kgf 1,000 Kgf Max. Allowable
Load
9.0 4.6 3.4 Approximate
Weight (Kg/m)
8.8 2.4 1.2 Approximate
Weight (Kg)
Trolley
380 180 90 Single Hanger
(Kg)
Load Condition
760 260 180 Load Bar
600 600 600   Standard Horizontal Curvature (mm)
3,600 2,200 1,500 12' / trolley Standard Radius of Vertical Curvature
4,100 2,800 2,000 18' / trolley
4,500 3,000 2,400 24' / trolley
Caterpillar Driving Type
I 150 x 75 x t 5.5 I 100 x 75 x t 5 I 75 x 75 x t 5 Using Rail
15 Highest Speed (m/min)