تماس با ما چاپ صفحه نقشه سایت

انواع اتصالات تسمه

اتصالات تسمه
(Belt Joints)

بست های فلزی لولايی● بست های فلزی لولايی:
دو نوع از پر مصرف ترین اين بستها نوع چنگالی و نوع سوزنی می باشند که بنا به نوع کار و ضخامت تسمه ، سايز بست تعیین می گردند.


بست های فلزی پيچ و مهره ای● بست های فلزی پيچ و مهره ای:
بست های فلزی پيچ و مهره ای به دو نوع تک پيچ و دو پيچ تقسيم می گردند که با توجه به نوع کار و ضخامت تسمه، سايز بست تعیین می گردند.


● ولکانيزاسيون:
آپارت تسمه عموماً به دو روش Finger Joint و Overlap Joint انجام می پذيرد.

Overlap Joint Finger Joint
آپارات تسمه از نوع Step Joint آپارات تسمه از نوع Splice Joint
Fig. 4 - STEP JOINT. Fig. 3 - SPLICE JOINT.
آپارات تسمه از نوع Double Z آپارات تسمه از نوع Single Z
Fig. 2 - DOUBLE Z. Fig. 1 - SINGLE Z.