تماس با ما چاپ صفحه نقشه سایت

مشخصات غلطک ها

غلطک هاتمام تسمه نقاله ها دارای دو غلطک (Roller) اصلی می باشند که در دو انتهای نقاله قرار گرفته اند. يکی از اين غلطکها، غلطک محرک تسمه بوده و حرکت خود را توسط سيستم انتقال قدرت از الکترو موتور می گيرد و غلطک ديگر، که در انتهای ديگر نقاله قرار دارد، غلطک متحرک می باشد. اين غلطک در بسياری از تسمه نقاله ها وظیفه تنظيم کشش تسمه را بعهده دارد و به همين دليل به آن غلطک تنظيم پيچی نيز می گويند. با جابجا نمودن اين غلطک در امتداد نقاله و بروی ميل پيچهای راهنما و تثبيت آن، ميتوان کشش تسمه را تنظيم نمود.

همچنين در نقاله ها از غلطکهای هرزگرد يا رولیک (معمولا' با قطرهای 6 يا 7.5 سانتيمتر) در طول مسير نقاله تسمه ای يا به تنهايی جهت جابجايی و هدايت بار استفاده می گردد.