تماس با ما چاپ صفحه نقشه سایت

تسمه نقاله گریپ

تسمه نقاله لاستیکی آجدار گریپ

این نوع تسمه تا عرض 150cm تولید می گردد. اغلب درصورتیکه مسیر حرکت تسمه بر روی رولیک باشد، از نوع زیرلاستیک و درصورتیکه بر روی صفحه مسطح باشد از نوع زیربرزنت استفاده می گردد.

تسمه آجدار گريپ مقاومت کششی
Kg/cm
پوشش زيرين
EP 200/2 200 لاستيک
EP 315/3 315 لاستيک
EP 200/2 200 برزنت
EP 315/3 315 برزنت
تسمه نقاله لاستیکی آجدار گریپ