تماس با ما چاپ صفحه نقشه سایت

زنجیرهای پلاستیک حرکت مستقیم

زنجیرهای نقاله تخت پلاستيک حرکت مستقيم
(Straight Running Chains)

Standard Chain Plastic Material

Low Friction Acetal Resin
L  F
Low Friction

It is identical the delrin acetal material and offers an improved co-efficient of friction. This material is suitable for use in high speed applications.i

Operating Temperatures:i
Dry: -40°C to +80°C
Wet: O°C to 65°C

Color:i
Light Brown

This Material is FDA (Food and Drug Administration) approved for direct contact with food.i

Advantages ███

 • Low friction coefficient
 • Low noise level
 • Low horsepower requirement
 • High working load
 • Excellent flat surface
 • Dry running

  Pin Materials ███

 • Austenitic Steel

 

Applications ███

 • Food and beverage industry: Conveying lines for PET bottles, aluminum cans, steel cans
 • Packaging lines ( PET bottle packs in heat shrink film, paper board boxes, cans in heat shrink film)
 • Pharmaceutical industry: Conveying lines
 • General purpose conveying applications

زنجیرهای نقاله تخت پلاستيک حرکت مستقيم

زنجیرهای نقاله تخت پلاستيک حرکت مستقيم

 
Weight
Kg/m
Width L Breaking Load
N
Material
Plate
Code CHAIN-REF.
inch mm
0.85 3.1/4 82.5 5000 LF
Brown
11362 LF 820 K325
1.03 4.1/2 114.3 11368 LF 820 K450
1.25 6 152.4 11371 LF 820 K600
1.47 7.1/2 190.5 11374 LF 820 K750
 
Double Hinge

It is identical the delrin acetal material and offers an improved co-efficient of friction. This material is suitable for use in high speed applications.i

زنجیرهای نقاله تخت پلاستيک حرکت مستقيم

Advantages ███

L  F
Low Friction
Acetal Resin
 • Load caring capacity is this increased and is similar to that of a single hinge stainless steel chains.i

Pin Materials ███

 • Austenitic Steel

Note:i
These chains have a double hingle and double reinforcing bars.i

Weight
Kg/m
Width L Breaking Load
N
Material
Plate
Code CHAIN-REF.i
inch mm
3.08 10 254.0 8300 LF
Brown
11004 LF 821 K1000
3.35 12 304.8 11006 LF 821 K1200